Hạch toán, quyết toán thuế TNCN

Cách hạch  toán và các quyết toán thuế TNCN như thế nào? Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn vấn đề này

1.Phương pháp hạch toán thuế TNCN

Kế toán  Khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, ghi:
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).

Kế toán Khi chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, doanh nghiệp phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần phát sinh thu nhập, ghi:

+ Trường hợp chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài… ngay cho các cá nhân bên ngoài, ghi:
Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635 (tổng số phải thanh toán); hoặc
Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (tổng số tiền phải thanh toán); hoặc
Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng tiền phải thanh toán) (3531)
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335) (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)
Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).

+ Khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả)
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)
Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).

+ Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người có thu nhập, ghi:
Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)
Có các TK 111, 112

2.  Quyết toán thuế TNCN

2.1 Đối với TCTTN

-TCTTN quyết toán thuế được thực hiện như sau

Bước 1: Cập nhật  MST của các cá nhân

Bước 2: Cài đặt hỗ trợ phần mềm kê khai QTT TNCN, truy cập vào www.gdt.gov.vn tải phần mầm hỗ trợ kê khai HTKK

Bước 3: Khai QTT

Bước 4: Kết xuất dữ liệu ra flie Excel

Bước 5: Gửi hồ sơ QTT

Bước 6: Theo dõi kết quả gửi file dữ liệu

Bước 7: Điều chỉnh số liệu QTT: Khi có sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo điều chỉ của CQT.

  • TCTTN quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động của đơn vị: Thông báo cho các đối tượng là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện ủy quyền cho TCTTN để cá nhân lập ủy quyền QTT thay mẫu 02/UQ-QTT-TNCN.
  • TCTTN cung cấp thông tin hỗ trợ cá nhân người lao động của đơn vị đối với trường hợp cá nhân tự QTT trực tiếp với CQT.

2.2 Cá nhân thuộc TCTTN thực hiện tự QTT với CQT

TCTTN thông báo, hướng dẫn người lao động thuộc đơn vị QTT trực tiếp với CQT như sau: Các cá nhân thuộc diện phải QTT nếu không  thuộc diện ủy quyền cho TCTTN quyết toán thay thì thực hiện QTT trực tiếp với CQT, thực hiện tương tự như TCTTN.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công.

Bài viết tham khảo: Học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất tphcm và hà nội

Bạn có thể xem thêm khóa học kế toán tổng hợp của Lê Ánh TẠI ĐÂY

Tác giả: wp_121_vuvansyhnht

Comments

comments