Author: wp_121_vuvansyhnht

Hạch toán, quyết toán thuế TNCN

Cách hạch  toán và các quyết toán thuế TNCN như thế nào? Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn vấn đề này 1.Phương pháp hạch toán thuế TNCN Kế toán  Khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao…

Read More »

Trung tâm kế toán Lê Ánh khai giảng lớp dạy kế toán ngân hàng tháng 12

tìm hiểu về kế toán ngân hàng của cán bộ, sinh viên đang học và thực hiện tại các công ty, ngân hàng là rất lớn nhưng không nhiều cơ sở hướng dẫn kế toán ngân hàng chất lượng. Bạn muốn học kế toán ngân hàng mà chưa biết học ở đâu tốt hãy  học  lớp  dạy kế toán ngân hàng tại trung…

Read More »