Author: wp_121_vuquocthai93

Phần mềm CRM có hiệu chỉnh tính năng được không?

Phần mềm CRM có hiệu chỉnh tính năng được không?

Giải pháp CRM được biết đến là một ứng dụng quản lý chi tiết về thông tin khách hàng và giúp doanh nghiệp bạn quản lý hiệu quả mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng. Từ đó sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Hiện tại công ty phần mềm DIP Việt Nam đã…

Read More »
Vận hành CRM quản lý nha khoa và thẩm mỹ viện

Vận hành CRM quản lý nha khoa và thẩm mỹ viện

Nhu cầu làm đẹp cũng là một nhu cầu thiết yếu vì vậy ngày này rất nhiều bệnh viện thẩm mỹ được xây dựng để đáp ứng nhu cầu đã có nhiều bệnh viện thẩm mỹ được xây dựng toàn quốc để phục vụ khách hàng tốt nhất. Thẩm mỹ là dịch vụ làm đẹp, nếu dịch vụ tốt khách…

Read More »
Bản chất của giải pháp quản lý sản xuất

Bản chất của giải pháp quản lý sản xuất

Quy trình sản xuất là một quy trình rất quan trọng quyết định đến việc tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho xã hội. Quản lý hệ thống sản xuất sản phẩm, dịch vụ là chức năng, nhiệm vụ cơ bản của từng doanh nghiệp. Việc hình thành, phát triển, điều hành tốt hoạt động sản xuất sẽ…

Read More »
Những ai cần sử dụng giải pháp crm

Những ai cần sử dụng giải pháp crm

Để hoàn thành tất cả các công việc luôn đảm bảo hiệu suất cao, ngoài việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch thì chắc chắn không thể thiếu những người quản lý để kiểm soát và điều phối công việc. Hiện tại có phần mềm CRM sẽ hỗ trợ cho công việc quản lý hiệu quả hơn….

Read More »
Phần mềm quản lý khách hàng crm bảo mật dữ liệu

Phần mềm quản lý khách hàng crm bảo mật dữ liệu

Mỗi công ty đều có những chiến lược phát triển quan hệ gắn bó với khách hàng qua nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen của khách hàng, tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Thông thường các công ty sẽ có những cách…

Read More »

Hệ thống Landsoft cho môi giới lẻ bất động sản

Phần mềm quản lý bất động sản Landsoft dành cho sàn môi giới là giải pháp quản lý kinh doanh được DIP Vietnam xây dựng với các nghiệp vụ khác với chủ đầu tư. Giải pháp hỗ trợ tốt việc quản lý chăm sóc khách hàng, đặc biệt là quản lý nhu cầu cần bán và nhu cầu cần mua…

Read More »