Author: wp_121_thanhhaivphd

Đất nước Nhật Bản đang “Suy Yếu”

Đất nước Nhật Bản đang “Suy Yếu” On January 14, 2016 Share this post: Khi nhắc tơi đất nước Nhật Bản thì ai cũng cho rằng đấy là một quốc gia văn mình, kinh tế tốt nhất thế giới, đất nước Nhật Bản vẫn đang trên đà phát triển… Nói như vậy cũng đúng và cũng rất là sai, các…

Read More »

Lao Động đang ở Nhật Bản khuyên lao động trong nước

Nhật Bản luôn là một trị trường hấp dẫn của lao động Việt Nam, Hiện nay chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản được đánh giá là hiệu quả nhất. Lợi ích từ việc đưa lao động sang Nhật Bản làm việc theo diện tu nghiệp sinh thì ai đã rất rõ ràng rồi. Hầu hết các lao động sang Nhật làm việc…

Read More »

Những chú ý cho thực tập sinh đi Nhật Bản 2016

Việc ứng viên đăng ký tham gia xkld Nhật Bản đều sẽ phải trải qua đợt phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng, bởi vì những công ty Nhật họ không chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn về kỹ năng, kinh nghiệm của thực tập sinh mà còn muốn trực tiếp gặp mặt để xem cách ứng xử,…

Read More »