Author: wp_121_nguyenhung.marketing

Nguyên nhân tôm thẻ chậm lớn

Tôm chậm lớn https://drtom.vn/nguyen-nhan-tom-cham-lon.html, thậm chí không lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của vụ nuôi, có nhiều nguyên nhân làm tôm nuôi chậm lớn như môi trường, thức ăn, dịch bệnh. Người nuôi tôm cần biết nguyên nhân và cách xử lý khi tôm chậm lớn nếu muốn thành công.   Các nguyên nhân làm tôm…

Read More »